Atıksu Arıtma Sektörü

Atıksu arıtma sektörü Türkiye’de son dönemde sürekli gelişen bir sektördür. Yerel pazar yıldan yıla büyümektedir. 1994 yılında Türkiye’de 41 adet belediye atıksu arıtma tesisi var iken bu sayı 2014 yılında 604 belediye atıksu arıtma tesisine yükselmiştir. Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde de benzer bir şekilde 2000 yılında toplamda 926 tesis varken bu sayı 2014 yılında 2096 ya yükselmiştir. 

Bu tesislerin inşasında, işletmesinde ve denetlemesinde görev alan Türk işletmeleri konu üzerine önemli tecrübeler edinmiştir. Bugün artık Türk tedarikçiler hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli projeleri gerçekleştirerek kıymetli referanslara sahip olmuşlardır. 

NOVO Danışmanlık kendi projeleri için hesaplı çözümler arayan ve işinin ehli tedarikçiler ile bir araya gelmek isteyen firmaları uluslararası referanslara sahip Türk tedarikçiler ile direkt olarak bir araya getirmektedir. 

NOVO Danışmanlık, atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi, inşaatı, mekanik ekipmanlarının üretimi ve gerekli tüm makinaların tedariğini sağlayabilecek şekilde organize olmuş, bir one stop servis sağlayacıdır.