Kişisel Satış Teknikleri

Eğitimin Amacı:

İşletmelerin kuruluş amacı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirerek satmak ve bu şekilde kar elde etmektir. Zaman içinde işletmenin farklı fonksiyonları ön plana çıkmış olsa bile satış fonksiyonu kar elde etme amacına direkt etki ettiğinden dolayı her zaman önemli bir yere sahip olmuştur.

Kişilerin pazarlama ve kişisel satış konularında kendilerini geliştirmeleri aslında onların kendi işlerinde ya da görev aldıkları şirketlerde başarıyı yakalamaları açısından kilit öneme sahiptir. Lokal ve uluslararası pazarlarda müşterilerin tespiti, onlara yaklaşma, satış sunumları, itirazların karşılanması ve satış kapamadan oluşan satış sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve çözüm yolları üzerine kurgulanmış olan programın içeriği güncel örnekler ile desteklenmiştir.

Böylelikle Dış Ticarette Pazarlama ve Satış Eğitimi ile katılımcıların konu ile ilgili yetkinliklerinin arttırılması ve iş hayatında kilit öneme sahip satış fonksiyonunda başarıyı yakalamaları hedeflenmiştir.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İşletmelerin dış ticaret satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve satış destek süreçlerinde görev alanlar kişiler ile kariyerini satış ile bağlantılı pozisyonlarda sürdürmek isteyen kişiler.

Eğitimin Süresi: 

2 gün ( 09.30 / 16.30 )

Eğitimin İçeriği:

Stratejik Pazarlama Yönetimi

 1. Stratejik Pazarlama Yönetimi
 2. Hedef Pazar / Pazar Bölümü Seçimi
 3. Ürün Geliştirme
 4. Fiyatlandırma Stratejileri
 5. Dağıtım Stratejileri
 6. Tutundurma Stratejileri
 7. Satış & Pazarlama İlişkisi

Kişisel Satış Süreci

 1. Müşteri Adaylarının Belirlenmesi
 2. Örnek Olay: Müşteri Aday Profilinin Çıkarılması
 3. Müşteri Adayı Listesi Hazırlama
 4. Müşteri Adaylarını Nitelendirme
 5. Yaklaşma Öncesi Hazırlıkların Yapılması
 6. Müşteri Adayına Yaklaşılması;  Müşteriye Yaklaşım Teknikleri
 7. Satış Sunumunun Yapılması
 8. Satış Sunumunda Yapılmaması Gerekenler
 9. Bir Satış Teklifinde Avantaj Olarak Bahsedilebilecek Konular
 10. Örnek Olay: Muhtemel Tasarruf Ve Karları Örnek Olarak Öne Sürmek
 11. Örnek Olay: Riskler Kayıplar Hakkında Müşteriyi Uyarmak
 12. Örnek Olay: Satış Fiyatını Minimize Etmek Ya Da Önemsizleştirmek

Müşteri İtirazları ve Başa Çıkma Yolları

 1. Müşteri İtirazlarının Türleri
 2. Ürün İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları
 3. Firma İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları
 4. Zamanlama İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları
 5. Satış Elemanı İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları
 6. Fiyat İtirazları İle Başa Çıkma
 7. Başarılı Bir Fiyatlandırmanın Etkisi
 8. Fiyat Hakkındaki Gerçekleri Bilmek
 9. Örnek olay: Fiyat İtirazı ve Üstesinden Gelme

Satışta Güven Oluşturma

 1. Güven Nedir?
 2. Özgüven
 3. Kişiler Arası Güven
 4. Özgüveni Arttırma Yolları
 5. Müşterinin Satıcıya Duyduğu Güveni Arttırma Yolları

Pratik Satış Uygulamaları

 1. Satışta Zaman Yönetimi
 2. Satışta İknanın Psikolojisi
 3. Satışta Pazarlık ve Müzakere Yönetimi
 4. Satışta Fırsatların Değerlendirilmesi
 5. Örnek Olay: Asansör Konuşması
 6. Satış, Satış Elemanı ve Müşteriler İle İlgili Satıcıya Yol Gösterecek İstatistikler