Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma Uygulamaları

Eğitimin Amacı:

Eğitime katılacak üyelerin, ihracat çabalarını yönlendirebilecekleri en uygun, katma değeri en yüksek pazarları ve bu pazarlardaki potansiyel alıcı firmaları tespiti konusunda uygulama kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Tamamen uygulama formatında gerçekleşecek uluslararası pazarlama atölye çalışmasına katılan üyelerimiz kendi bilgisayarları ile eğitmenimiz eşliğinde çalışarak;

Ürünleri için pazar araştırması yapacak. Ürünlerini dünya üzerinde en çok ithal eden ülkeleri tespit edecek. Ürünlerini Türkiye’nin en fazla hangi ülkelere sattığını belirleyecek. Hangi pazarlarda rekabetin daha yoğun hangilerinde daha zayıf olabileceği hakkında öngörü sahibi olacak. Ürünleri için hedef pazarlar tespit edecek.

Hedef pazarların derinlemesine araştırılması için hangi kaynaklardan faydalanabileceklerini görecek. Hedef pazarlardaki binlerce potansiyel alıcı firmaya ulaşmak için kullanılacak kaynakları öğrenecek.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Dış ticarete yeni başlayacak olan ya da ihracat yapan fakat farklı teknik sebeplerden dolayı potansiyelinin altında kalan firmaların; dış ticaret satış, pazarlama, operasyon süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi:

2 gün ( 09.30 / 16.30 )

Eğitimin İçeriği:

 1. Pazar araştırmasında kullanılacak teknikler.
 2. Pazar araştırmasında önemli bilgi kaynakları nelerdir?
 3. Pazar araştırması için kullanılacak sitelere üyelik uygulaması.
 4. Ürünlerin ithalat / ihracat istatistiklerine ulaşma uygulaması.
 5. Hedef pazar seçiminde trend analizi uygulaması.
 6. Hedef pazarlarda rakiplerin ve Türk ürünlerinin pazar payı tespiti.
 7. Ürünlerin istatistiklerini yorumlama uygulaması.
 8. Hedef pazar seçimi için ekonomik, demografik, lojistik, kültürel verilere ulaşma uygulaması.
 9. Ürünler için internet üzerinden yapılabilecek rekabet analizi uygulaması.
 10. İhracatta başarılı olunabilecek pazarların tespitinde ipuçları.
 11. Farklı hedef pazarların karşılaştırılmalı değerlendirilmesi uygulaması.
 12. Hedef pazarlarda ihraç ürünü fiyat tespit aşamasında maliyet etkin unsurlar: lojistik giderleri, sigorta, gümrükleme masrafları, vergi, resim ve harçlar, ülke ve ürüne göre değişiklik arz eden diğer sair masraf ve giderler.
 13. Ürünler için müşteri bulmada ticari rehberlerden faydalanma.
 14. Müşteri bulmada ticaret sanayi odalarından faydalanma.
 15. İthalat gümrük verileri konşimento verileri ile gerçek ithalatçılara ulaşma.
 16. Ticaret sicil kayıtları üzerinden potansiyel alıcılarına ulaşma.
 17. Seçilen ürünler için ihale verilerine ulaşma.
 18. Farklı sektördeki alıcı firmaların hazır listelerine ulaşma.
 19. Müşteri bulmada ekonomi bakanlığının hizmet ve desteklerinden faydalanma.
 20. Elektronik pazaryerleri üzerinden yapılabilecek çalışmalar.
 21. Sektöre uygun fuar ve o fuarların katılımcı listelerine ulaşma uygulaması.