Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Risklerini Minimize Etme

Eğitimin Amacı:

Ticarette en büyük risk tahsilat riskidir. Dış Ticaret özelinde düşünüldüğünde girişimciler özellikle mesafelerin artışından kaynaklı sebeplerle risk algısını kendi içlerinde daha da büyütebilmektedirler.
Fakat Dış Ticarette ödeme ve tahsilat uygulamalarına bakıldığında yukarıda belirtilen kaygıların ticareti olumsuz etkilememesi için bir çok yöntem geliştirilmiştir. Esasen bu yöntemler yurtiçi ticarette kullanılan yöntemlerle karşılaştırıldığında daha güvenli görünmektedir.
Eğitim programı satılan ürünlerin bedellerinin garanti altına alınması için ne gibi yöntemler kullanılabileceği ve bu yöntemlerin uygulamalarının ne şekilde olacağını katılımcılara öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İşletmelerin her kademede lojistik, taşıma, depolama, dağıtım, satış sonrası hizmetler süreçlerinde görev alanlar kişiler ile kariyerini lojistik sektöründe sürdürmek isteyen kişiler.

Eğitimin Süresi:

2 gün ( 09.30 / 16.30 )

Eğitimin İçeriği:

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 1. Peşin Ödeme Şekli
 2. Peşin ödeme yöntemi
 3. Peşin ödemenin operasyon süreci
 4. Peşin ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları

Mal Mukabili Ödeme Şekli

 1. Mal mukabili ödeme yöntemi
 2. Mal mukabili ödemenin operasyon süreci
 3. Mal mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları

Kabul Kredili Ödeme Şekli

 1. Kabul kredili ödeme yöntemi
 2. Kabul kredili ödemenin operasyon süreci
 3. Kabul kredili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları
 4. Kabul kredili ödemede bankaların rolü

Vesaik Mukabili Ödeme Şekli

 1. Vesaik mukabili ödeme yöntemi
 2. Vesaik mukabili ödemenin operasyon süreci
 3. Vesaik mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları
 4. Vesaik mukabili ödemede bankaların rolü 

Akreditif Ödeme Şekli

 1. Akreditife giriş ve tanımlar
 2. Akreditifte taraflar
 3. Amir, amir banka, muhabir banka, lehdar ve akreditifteki işlevleri
 4. Akreditif süreci
 5. Akreditifin hazırlık süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler
 6. Akreditif operasyon aşaması süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler
 7. Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer ödeme şekilleri ile karşılaştırılması 
 8. Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer tahsilat risklerini minimize etme yöntemleri ile karşılaştırılması 
 9. Dış ticarette kullanılan temel evraklar ve akreditif uygulamasındaki yerleri
 10. UCP 600' e genel bakış 
 11. Uluslararası standart bankacılık pratiği ISBP 745 e genel bakış 
 12. Akreditif okuma uygulaması 
 13. Akreditifte düzeltmeler
 14. Akreditif çeşitleri 
 15. Örnek ihracat olayı üzerinden akreditif okuma çalışması
 16. Örnek ihracat olayı üzerinden akreditif evrak düzenleme çalışması  

Dış Ticarette Tahsilat Risklerini Minimize Etme

 1. Tahsilat risklerinin analizi
 2. Tahsilat risklerine karşılık alıcı üzerinden alınabilecek önlemler
 3. Kabul kredili ödeme ile alınabilecek önlemler ve poliçe uygulamaları
 4. Vadeli akreditif ödeme ile alınabilecek önlemler
 5. Banka garanti mektubu ile alınabilecek önlemler ve uygulaması
 6. Tahsilat risklerine karşılık satıcı üzerinden alınabilecek önlemler
 7. Alacak sigortası uygulamaları
 8. Dış ticarette alternatif finansman yöntemleri
 9. Dış ticarette faktoring uygulamaları
 10. Dış ticarette forfaiting uygulamaları